Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2023-01-25

 1. Introduktion

Välkommen till Easyklikk (“Företag”, “vi”, “vår”, “oss”)!

Dessa användarvillkor (“Villkor”, “Användarvillkor”) styr din användning av vår webbplats som finns på easyklikk.com (tillsammans eller individuellt “Tjänst”) som drivs av Easyklikk.

Vår sekretesspolicy styr också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är ett resultat av din användning av våra webbsidor.

Ditt avtal med oss inkluderar dessa villkor och vår integritetspolicy (“avtal”). Du bekräftar att du har läst och förstått avtalen och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte godkänner (eller inte kan följa) avtal får du inte använda Tjänsten, men vänligen meddela oss genom att maila till [email protected] så kan vi försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

 1. Kommunikation

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller genom att maila till [email protected].

 1. Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten (“Köp”) kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp, inklusive men inte begränsat till ditt kredit- eller betalkortsnummer, ditt korts utgångsdatum , din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du intygar och garanterar att: (i) du har den lagliga rätten att använda alla kort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp; och att (ii) informationen du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Vi kan använda oss av tredjepartstjänster i syfte att underlätta betalning och slutförande av köp. Genom att skicka din information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till dessa tredje parter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller avbryta din beställning av skäl inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset för produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

 1. Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Alla tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (sammantaget “Kampanjer”) som görs tillgängliga via tjänsten kan styras av regler som är separata från dessa användarvillkor. Om du deltar i några kampanjer, vänligen granska gällande regler samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor gäller kampanjreglerna.

 1. Prenumerationer

Vissa delar av Tjänsten faktureras på prenumerationsbasis (“Prenumeration(er)”). Du kommer att faktureras i förskott på en återkommande och periodisk basis (“faktureringscykel”). Faktureringscykler kommer att ställas in beroende på vilken typ av prenumerationsplan du väljer när du köper en prenumeration.

I slutet av varje faktureringsperiod förnyas din prenumeration automatiskt under exakt samma villkor om du inte säger upp den eller Easyklikk avbryter den. Du kan avbryta förnyelsen av din prenumeration antingen via din kontohanteringssida online eller genom att kontakta [email protected] kundsupport.

En giltig betalningsmetod krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska förse Easyklikk med korrekt och fullständig faktureringsinformation som kan inkludera men inte begränsat till fullständigt namn, adress, stat, postnummer eller postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsmetodinformation. Genom att skicka in sådan betalningsinformation auktoriserar du automatiskt Easyklikk att debitera alla prenumerationsavgifter som uppstår via ditt konto från sådana betalningsinstrument.

Om automatisk fakturering misslyckas av någon anledning förbehåller sig Easyklikk rätten att avsluta din åtkomst till Tjänsten med omedelbar verkan.

 1. Gratis provperiod

Easyklikk kan, efter eget gottfinnande, erbjuda ett abonnemang med en gratis provperiod under en begränsad tidsperiod (“Gratis provperiod”).

Du kan behöva ange din faktureringsinformation för att registrera dig för gratis provperiod.

Om du anger din faktureringsinformation när du registrerar dig för gratis provperiod, kommer du inte att debiteras av Easyklikk förrän gratis provperiod har löpt ut. Den sista dagen av den kostnadsfria provperioden, såvida du inte avbröt din prenumeration, kommer du automatiskt att debiteras de tillämpliga prenumerationsavgifterna för den typ av prenumeration du har valt.

Easyklikk förbehåller sig när som helst och utan föregående meddelande rätten att (i) ändra användarvillkoren för erbjudandet om gratis provperiod, eller (ii) avbryta ett sådant gratis testerbjudande.

 1. Avgiftsändringar

Easyklikk kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra prenumerationsavgifterna för prenumerationerna. Eventuella ändringar i prenumerationsavgiften träder i kraft i slutet av den då aktuella faktureringsperioden.

Easyklikk kommer att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om eventuella kap

ändra prenumerationsavgifter för att ge dig en möjlighet att säga upp din prenumeration innan en sådan ändring träder i kraft.

Din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringen av prenumerationsavgiften träder i kraft utgör ditt samtycke att betala det ändrade prenumerationsavgiftsbeloppet.

 1. Avbokning av konto och återbetalningar

Du kan säga upp din prenumeration när som helst. Du kan begära att ditt konto avslutas genom att kontakta Easykliks support via e-post på [email protected]. Du kommer inte att debiteras några kontoprenumerationsavgifter för någon framtida faktureringsperiod när vi har bekräftat att ditt konto avslutas skriftligen. Easyklikk kommer inte att ge någon återbetalning för några förbetalda avgifter på någon prenumeration.

 1. Innehåll

Vår tjänst låter dig lägga upp, länka, lagra, dela och på annat sätt göra viss information, text, grafik, videor eller annat material tillgänglig (“Innehåll”). Du är ansvarig för innehåll som du publicerar på eller via tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att publicera innehåll på eller genom tjänsten, representerar och garanterar du att: (i) innehållet är ditt (du äger det) och/eller du har rätt att använda det och rätten att ge oss rättigheterna och licensen enligt dessa villkor , och (ii) att publiceringen av ditt innehåll på eller via tjänsten inte bryter mot integritetsrättigheterna, publicitetsrättigheterna, upphovsrätten, avtalsrättigheterna eller några andra rättigheter för någon person eller enhet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta kontot för alla som upptäcks göra intrång i en upphovsrätt.

Du behåller alla dina rättigheter till allt innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för innehåll som du eller tredje parts inlägg på eller via tjänsten. Men genom att publicera innehåll med hjälp av tjänsten ger du oss rätten och licensen att använda, modifiera, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom tjänsten. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt innehåll enligt dessa villkor.

Easyklikk har rätten men inte skyldigheten att övervaka och redigera allt innehåll som tillhandahålls av användare.

Dessutom är innehåll som finns på eller genom denna tjänst Easyklikks egendom eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, ladda ner, återpublicera, kopiera eller använda nämnda innehåll, vare sig det är helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för personlig vinning, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från oss.

 1. Förbjuden användning

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda tjänsten:

0,1. På något sätt som bryter mot någon tillämplig nationell eller internationell lag eller förordning.

0,2. I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0,3. För att överföra, eller upphandla sändning av, all reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive “skräppost”, “kedjebrev”, “spam” eller någon annan liknande uppmaning.

0,4. Att utge sig för eller försöka utge sig för att vara ett företag, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0,5. På något sätt som gör intrång i andras rättigheter, eller på något sätt är olagligt, hotfullt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

0,6. Att delta i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av Tjänsten, eller som, enligt beslut av oss, kan skada eller förolämpa företaget eller användarna av Tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

0,1. Använd tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra tjänsten eller störa någon annan parts användning av tjänsten, inklusive deras förmåga att engagera sig i realtidsaktiviteter genom tjänsten.

0,2. Använd valfri robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt Tjänsten för vilket ändamål som helst, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet på Tjänsten.

0,3. Använd valfri manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

0,4. Använd någon enhet, programvara eller rutin som stör Tjänstens korrekta funktion.

0,5. Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0,6. Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av Tjänsten, servern på vilken Tjänsten lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsten.

0,7. Attacktjänst via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.

0,8. Vidta alla åtgärder som kan skada eller förfalska företagets betyg.

0,9. Försök annars att störa tjänstens korrekta funktion.

 1. Analys

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 1. Ingen användning av minderåriga

tjänsten är endast avsedd för åtkomst och användning av personer som är minst arton (18) år gamla. Genom att komma åt eller använda tjänsten garanterar och intygar du att du är minst arton (18) år gammal och med full auktoritet, rätt och kapacitet att ingå detta avtal och följa alla villkoren i villkoren. Om du inte är minst arton (18) år gammal är du förbjuden från både åtkomst och användning av tjänsten.

 1. Räkenskaper

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att informationen du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tillfällen. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till att ditt konto på Tjänsten avslutas omedelbart.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till din dator och/eller ditt konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller handlingar som sker under ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredjepartstjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgänglig för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter än dig, utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda något namn som är stötande, vulgärt eller obscent som användarnamn.

Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänster, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

 1. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egendomen av Easyklikk och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i och främmande länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Easyklikk.

 1. Upphovsrättspolicy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publicerats på tjänsten gör intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter (”Intrång”) för någon person eller enhet.

Om du är upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av någon, och du tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, skicka in ditt krav via e-post till [email protected], med ämnesraden: “Intrång i upphovsrätten” och inkludera i ditt anspråk en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget enligt nedan, under “DMCA-meddelande och förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång”

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) för felaktig framställning eller ond tro påståenden om intrång i något innehåll som finns på och/eller genom tjänsten på din upphovsrätt.

 1. DMCA-meddelande och procedur för anspråk på upphovsrättsintrång

Du kan skicka in ett meddelande i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att ge vår upphovsrättsagent följande information skriftligen (se 17 U.S.C 512(c)(3) för ytterligare information):

0,1. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättens intresse;

0,2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar har gjorts intrång, inklusive webbadressen (d.v.s. webbsidans adress) till platsen där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket;

0,3. identifiering av webbadressen eller annan specifik plats på tjänsten där materialet som du hävdar gör intrång finns;

0,4. din adress, telefonnummer och e-postadress;

0,5. ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

0,6. ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post på [email protected].

 1. Felrapportering och feedback

Du kan förse oss antingen direkt på [email protected] eller via tredje parts webbplatser och verktyg med information och feedback angående fel, förslag på förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra ärenden relaterade till vår tjänst (“Feedback”). Du bekräftar och samtycker till att: (i) du inte ska behålla, förvärva eller hävda några immateriella rättigheter eller andra rättigheter, äganderätter eller intressen i eller till Feedbacken; (ii) Företaget kan ha utvecklingsidéer som liknar Feedbacken; (iii) Feedback innehåller inte konfidentiell information eller proprietär information från dig eller någon tredje part; och (iv) Företaget är inte underkastat någon konfidentiell skyldighet med avseende på feedbacken. I händelse av att överföringen av äganderätten till Feedback inte är möjlig på grund av tillämpliga tvingande lagar ger du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överlåtbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicenserbar, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, modifiera, skapa härledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) Feedback på alla sätt och för vilket ändamål som helst.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Easyklikk.

Easyklikk har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKA VARA ANSVARIGT ELLER ANSVARIGT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKADES ELLER SÅGES ORSAKADES AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV NÅGON TILLSTÅND ELLER LJANS PÅ ELLER GENOM NÅGON SÅDAN TREDJE PARTS WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER.

VI RÅDAR DIG STARKT ATT LÄSA ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY FÖR TREDJE PARTS WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER SOM DU BESÖKER.

 1. Garantifriskrivning

DESSA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET PÅ EN BEFINTLIGT OCH “SOM TILLGÄNGLIG”. FÖRETAGET GER INGA UTTALANDE ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE DRIFTET AV DERAS TJÄNSTER, ELLER INFORMATIONEN, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL SOM INGÅR DÄR. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER, DERAS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER ARTIKEL SOM ERHÅLLS FRÅN OSS ÄR PÅ DIN EGEN RISK.

VARKEN FÖRETAG ELLER NÅGON PERSON SOM ASCIERAS MED FÖRETAGET GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESSENTATION AVSEENDE TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FÖRETAG ELLER NÅGON SOM FÖRENAR MED FÖRETAGET REPRENTERAR ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNSTER ELLER FÖRMÅL SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA TILLFÄLLIGA, ELLER FÖRENADE DEFEKT KOMMER ATT RÄTTA, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA ANNAT KOMMER ATT MÖTSAS DIG.

FÖRETAGET FRÅSÄGER HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTÄLLDA ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR PARTICULITET.

Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

 1. Ansvarsbegränsning

UTOM SOM FÖRBJUDET I LAG, KOMMER DU ATT HÅLLA OSS OCH VÅRA ANSTÄLLARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER OSKADLIGA FÖR ALLA INDIREKTA, STRAFFANDE, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADA, MEN DET HAR DET HAR FÖLJT ENSER AV RÄTTSTÄLLER OCH SKILJEMÅL, ELLER VID RÄTTEGÅNG ELLER PÅ ÖVERKLARING, OM NÅGON, OM NÅGON, VARJE RÄTTSTÄLLNING ELLER SKILJEMÅL INSTITUERAS ELLER INTE), ANTA I EN ÅTGÄRD OM KONTRAKT, FÖRSÖRLIGHET ELLER ANNAN SKADLIG ÅTGÄRD ELLER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED, UTAN BEGRÄNSNING NÅGOT ANSPRÅK PÅ PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, SOM UPPSTÅR FRÅN DETTA AVTAL OCH NÅGON BROTT FRÅN DIG MOT NÅGON FEDERAL, STATLIG ELLER LOKALA LAGAR, STATUTER, REGLER ELLER BESTÄMMELSER, ÄVEN OM DET ÄR FÖRETAGET I FÖRETAGET CH SKADA . OM DET FINNS ANSVAR PÅ FÖRETAGETS SIDA KOMMER DET ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALAS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET ATT FÖLJANDE ELLER BESLUT. VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV STRAFSKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN TIDIGARE BEGRÄNSNINGEN ELLER EXCLUSIONEN KANSKE INTE GÄLLER DIG.

 1. Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto och spärra åtkomst till tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt eget gottfinnande, oavsett anledning och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i Villkor som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

 1. Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med svensk lag, vilken lag som gäller för avtal utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha haft mellan oss angående tjänsten.

Ändringar Till Service

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår tjänst, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller via tjänsten, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hålla sitt ansvar om hela eller delar av tjänsten av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av tjänsten, eller hela tjänsten, för användare, inklusive registrerade användare.

 1. Ändringar av villkor

Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor.

Din fortsatta användning av plattformen efter publiceringen av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringar. Du förväntas kontrollera denna sida ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att eventuella ändringar i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda tjänsten.

 1. Avstående och avskiljbarhet

Inget avstående från företagets sida av något villkor eller villkor som anges i villkoren ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådana villkor eller villkor eller ett avstående från något annat villkor eller villkor, och varje underlåtenhet från företaget att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i villkoren av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till den minsta möjliga omfattningen så att de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätter att gälla fullt ut. . och effekt.

 1. Bekräftelse

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTER ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DEM.

 1. Kontakta oss

Skicka din feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support via e-post: [email protected].